APROBAT, AVIZAT,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COMITETUL LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL                                                               PREȘEDINTE

Prof. Gabriel HÎRTIE

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” BOTOȘANI

ESTE O TREAPTĂ SPRE VIITOR, PENTRU CĂ VIITORUL ÎNSEAMNĂ

TEHNOLOGIE

COMISIA DE ELABORARE

Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani Badea Alina - director, coordonator echipă PAS

Vieru Nicoleta-Delia - Consilier pentru programe și proiecte școlare și extrașcolare Andrașcho Laura- Responsabil SCIM

Forțu Dana-Magdalena responsabil Comisia diriginților

PARTENERI (CONSULTARE, COLABORARE)

  • CASA CORPULUI DIDACTIC BOTOȘANI
  • INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
  • AGENȚIA JUDETEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ
  • CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
  • CONSILIUL ELEVILOR
  • CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR
  • AGENȚII ECONOMICI PARTENERI