PROIECTUL LEARNING FOR LIFE BY PBL PROJECTS - vezi ghidul link

Este un proiect din cadrul Programului Erasmus+, KA2 (Acțiunea cheie 2) Parteneriat strategic, nr. de referinţă: N°: 2016-1-ES01-KA201-025091, beneficiar: SALESIANOS URNIETA SALESIARRAK, SPAIN, cu un buget aprobat de 118.079 EUR, ce se derulează în perioada 01/09/2016 - 31/08/2018, în care Liceul "Alexandru cel Bun" Botoșani este partener contractual.

Scopul proiectului: Promovarea și utilizarea unor metodologii educaționale inovatoare: Învățarea prin problematizare (PBL) și Teoria Inteligențelor Multiple; dezvoltarea la elevi a competențelor cheie de matematică, științe și alfabetizare; dezvoltarea abilităților necesare în societatea actuală și viitoare.

Parteneri contractuali (denumire, ţară) : Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (PT), Pixel (IT), Universidad del Pais Vasco, Leioa (ES), Gimnazjum nr 3, Swidniku (PL), Liceul "Alexandru cel Bun" (RO). Fiecare partener contractual are implicați în proiect parteneri naționali asociați: școli și instituții educaționale, dispuse și interesate să utilizeze pachetul de instruire ce va fi conceput în cadrul proiectului.

Grupul - țintă este format din: elevii din învățământul secundar: clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a; profesorii din învățământul secundar.

Activităţi planificate / Rezultatele proiectului (selecţie):

Analiza cerințelor Curriculumului Național și a deciziei privind abilitățile și obiectivele care trebuie acoperite de fiecare sarcină adresată elevilor.

Crearea site-ului proiectului, a broșurii și a paginii de Facebook.

Proiectarea și dezvoltarea pachetului de instruire, bazat pe cerințele Curriculumului Național: 12 ghiduri metodologice pentru profesori și 12 ghiduri de învățare pentru elevi, prin care aceștia vor fi ajutați să utilizeze metoda PBL - Problem Based Learning (Învățarea prin rezolvarea de probleme și proiecte) și Teoria inteligențelor multiple, în cadrul unor teme / activități de matematică, științe și alfabetizare, pentru toate tipurile de elevi / inteligențe, vizând competențele – cheie comune țărilor la nivel european. Pachetul de instruire se va găsi pe site-ul proiectului și va fi pus la dispoziția tuturor partenerilor asociați.

Elaborarea de materiale de formare și organizarea de sesiuni de formare pentru profesori, în scopul aplicării metodologiei PBL și a Teoriei inteligențelor multiple; schimb de bune practici între partenerii proiectului: întâlniri de proiect, activități de diseminare, exploatare și de multiplicare a rezultatelor proiectului.

Îmbunătățirea competențelor cheie ale elevilor, îmbunătățirea competențelor profesorilor în coordonarea echipelor și în evaluarea gradului de îmbunătățire pe care elevii l-au experimentat prin utilizarea PBL și MI, implicarea elevilor în propriul proces de învățare, conștientizarea elevilor că educația este necesară pentru a se descurca în viață.

În data de 20 iunie 2018 a fost organizată la Botoșani Conferința națională ”Utilizarea metodelor moderne de predare bazate pe PBL (Problem Based Learning) – învățarea prin problematizare și MI (Multiple Intelligence) theory – Teoria Inteligențelor Multiple”.

La conferință au participat reprezentanți ai partenerilor Liceului ”Alexandru cel Bun” în cadrul proiectelor, precum și alte persoane implicate în implementarea proiectului.

În cadrul conferinței a fost prezentat proiectul Erasmus+ Learning for Life by PBL și rezultatele acestuia, precum și metodele moderne de predare PBL – Problem Based Learning – învățarea prin problematizare și MI – Multiple Intelligences Theory – Teoria inteligențor multiple. Au fost distribuită broșura proiectului, au fost împărtășite experiențele pilotării ghidurilor și au fost propuse modalități de multiplicare a rezultatelor proiectului în viitoare proiecte europene.

În cadrul secțiunii “Pilotarea ghidurilor”, au fost prezentate rezultatele pilotării ghidurilor “De vorbă cu plantele” – “Talking with plants”: săculeți cu plante medicinale însoțiți de instrucțiuni de utilizare realizați de elevi ai Liceului “Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona coordonați de cadre didactice (prezentarea a fost realizată de profesorii Ursache Simona și Baida Maria), și “Să producem energie verde reciclând deșeurile” – “Let’s produce green energy recycling waste!”: broșuri în limba română și engleză, realizate de elevi ai Liceului Teoretic “Dr. M. Ciucă” Săveni coordonați de cadre didactice (prezentarea a fost realizată de profesorii Gherman Dana și Belecciu Grațiela).

În încheierea conferinței au fost oferite testimoniale de către toți participanții, testimonialele urmând a fi postate pe site-ul proiectului, împreună cu imagini reprezentative de la eveniment și materialele prezentate, fiind astfel puse la dispoziția tuturor utilizatorilor.