KA201 ”E.C.H.R.E.”

cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

                                                         

 

Proiect Erasmus+ finanțat prin Fonduri Europene

Contractul de finanțare nr.  2019-1-CZ01-KA201-061346

Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani

Botoșani 30 decembrie 2019 – prelungire contract până la 29.08.2022

 

           Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani este partener în cadru proiectului alături de Muzeul Județean Botoșani cu alte 6 școli și organizații din Turcia (Paydas Egitim Kultur Vesanat Dernegi și Kocasinan Sumer Fen Lisesi, Kayseri), Italia ( EURINNET, Roma și Liceo Statale "G. Lombardo Radice" Catania) și Republica Cehă (ZS Opava și Organizația Culturală din Opava).

    „Patrimoniul cultural european: resursă pentru educație”, E.C.H.R.E., este un parteneriat strategic pentru

Învățământul școlar care urmărește explorarea potențialului educațional al patrimoniului cultural, în vederea utilizării acestuia ca resursă de predare și învățare, în educația europeană și în știința interdisciplinară. Proiectul E.CH.R.E. se adresează unui public țintă de profesori de orice specialitate, care pot deveni adevărați vectori pentru promovarea valorilor europene și consolidarea identității europene, prin aprofundarea cunoștințelor acestora despre istoria și cultura europeană ca instrument de dezvoltare economică. În acest scop, oferim activități de formare și schimburi de bune practici între diferiți actori care acționează în domeniul cultural și lumea educațională prin reunirea experților în istorie, arheologie și cultură europeană patrimoniu, sociologie și economie, membri ai asociațiilor civice și a profesorilor, profesori de școală și manageri, pentru a colabora pentru a îmbunătăți calitatea educației pentru cetățenie europeană. Opt

organizațiile vor colabora în acest parteneriat: 4 organizații non-profit cu 4 școli din 4 tări.

    Profesorii participanți vor dobândi o înțelegere mai largă a procesului evolutiv de construire a identității europene, ca urmare a acumulării de valori de-a lungul a mii de ani de existență. Pregătirea va începe cu civilizaţiile neolitice din Vechea Europă  care erau paşnice, echitabile şi egalitariste (din punct de vedere al egalității de gen), (arta lor uimitoare, cuprinzând picturi geometrice abstracte pe ceramică și figurine de zeițe grațioase, fiind o dovadă a marii lor spiritualități și creativitate). Genele lor s-au perpetuat împreună cu valorile lor, fiind jumătate din identitatea noastră europeană. Studiul va continua cu Epoca de Aur a grecilor și romanilor, care a stat la baza dezvoltării democraţiei şi obiceiurile de schimb. Mai departe în timp, celelalte valori au apărut, îndreptând poporul european prin Renaștere, către Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, relațiile strânse dintre europeni, atitudinea lor de conlucrare și parteneriat, împărtășirea acelorași valori sunt explorate, pentru a completa întreaga imagine a devenirii noastre.

Trebuie să fim uniți și să muncim împreună pentru a îndeplini idealul european, pentru a nu ceda atunci când apare o mare criză. Trebuie să fim conștienți că un mare ideal nu poate fi realizat întotdeauna cu ușurință, ci cu răbdare și perseverență, prin solidaritate și coeziune socială.

Împreună, vom reuși, acesta este mesajul proiectului E.C.H.R.E, pe care profesorii, ONG-urile și alte organizații îl vor transmite printr-un mod inovator: învățarea, bazată pe cunoașterea și exploatarea MARII MOȘTENIRI CULTURAL EUROPENE.

Echipa de management a proiectului E.C.H.R.E. este alcătuită din: coordonator de proiect ( Tiron Beatrice / Forțu Dana), reprezentant legal ( director: Badea Alina / Vieru Delia / Marandiuc Cornelia), contabil ( Chișcă Eugenia / Manta Elena), membru.