KA227 ”ARTS FOR INCLUSIVE EDUCATION”

cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

                                           

Proiect Erasmus+ finanțat prin Fonduri Europene

Contractul de finanțare nr.  2020-1-ES01-KA227-264CEF27l

Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani

Botoșani 01.04.2022 / 31.03.2023

 

      Liceul Tehnologic ”Elie Radu” Botoșani este partener în cadru proiectului alături de:  Muzeul Picasso și  IES La Guineueta, Barcelona, Spania, Instituto  Comprensivo ”Giovanni Paolo II” din  Piano Tavola, Italia și Yomra Merkez Ortaokulu, Turcia.

     Contextul proiectului:  școlile noastre au mare nevoie de practici inovatoare care să-i ajute pe elevi să-și depășească rezultatele academice scăzute din cauza lor slabe sociale și financiare. Dorim să combinăm studiile de artă și mediul înconjurător pentru a stârni motivația studenților noștri de a-și termina studiile și de a continua studiile ulterioare. Terapie prin artă, strategie VTS și diverse forme de arte, ca o modalitate de a îmbunătăți incluziunea elevilor și ca o modalitate de a se exprima și de a-și elibera anxietățile și grijile într-un mod productiv și pozitiv.

Obiective :

    Printr-o varietate de activități de terapie prin artă și datorită incluziunii studenților și coeziunii de grup pe care o generează strategiile VTS, dorim să obținem o incluziune mai mare a studenților astfel încât să motiveze un procent cât mai mare de studenți să continue studiile ulterioare.

Realizarea incluziunii școlare prin utilizarea diferitelor activități artistice la majoritatea disciplinelor școlare.

Crearea de produse artistice care să implice toți elevii: studenți strălucitori, studenți cu performanță medie, precum și implicarea crescută a riscului de excluziune socială a studenților cu  CES.

Ținând cont de inteligența emoțională a elevilor noștri pentru a înțelege problemele lor emoționale și a face față acestor probleme folosind unele instrumente de la Terapie prin Artă.

Terapia prin artă are un potențial care este subutilizat în cele patru țări partenere, spre deosebire de alte țări europene în care terapia prin artă este mai răspândită în școli. Vizitând parcurile noastre, zonele noastre verzi din apropiere, patrimoniul nostru natural ca o modalitate de a cunoaște natura, de a ne inspira artistic din natură și de a avea grijă, de a crea și de a conștientiza natura și mediu înconjurător.

Pentru a cataliza procesul de schimbare în strategiile noastre de predare și pentru a începe o schimbare reală în școlile noastre și la nivel local. Activități de terapie prin artă și activități artistice vor ajuta la îmbunătățirea stării emoționale a elevilor și vor spori motivația acestora la toate disciplinele școlare.

   Echipa de management a proiectului ”Arts for Inclusive Education” este alcătuită din: coordonator de proiect ( Tiron Beatrice / Forțu Dana), reprezentant legal ( director: Badea Alina / Vieru Delia / Marandiuc Cornelia), contabil (Manta Elena), membru.