Lansarea proiectului "ROSE" privind Învățământul Secundar

Liceul Tehnologic ELIE RADU, Botoșani

Proiect finanţat de Banca Mondială prin Schema de Granturi pentru Licee

Botoșani, 9 octombrie 2017

 INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri-materiale pentru instruire  -  31.10.2017

Liceul Tehnologic ELIE RADU, Botoșani, în calitate de beneficiar și Ministerul Educaţiei Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, denumit în continuare “MEN-UMPFE”, implementează, începând cu luna SEPTEMBRIE 2017, proiectul “ROSE” privind învățământul secundar.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 450000 lei şi este finanţat din Fondul Băncii Mondiale prin Schema de Granturi pentru Licee.

Proiectul ”SMS” s-a născut ca urmare a nevoii de rezolvare a unor probleme identificate în școală în ceea ce privește interesul elevilor față de învățătură, față de absolvirea liceului și promovarea examenului de bacalaureat.

Obiectivul general al proiectului este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii .

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1. Imbunatatirea situației școlare (note /discipline și prezență) a 100 elevi din grupul țintă pe parcursul fiecărui an de proiect, prin organizarea unor activități de pregătire suplimentară și de sprijin, utilizând metode și strategii adaptate nevoilor proprii de învățare, care să conducă la creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat, de la 30% în 2016, la 40% în 2021 și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, de la 11% în 2016, la 21% în 2021.

O2. Creșterea motivației pentru educatie a 100 elevi din grupul tinta pe parcursul fiecarui an de proiect, prin organizarea unor activități specifice, care să determine creșterea ratei de absolvire a claselor terminale, de la 70% în 2016, la 85% în 2021 și la scăderea ratei de de abandon la nivelul liceului, de la 20% în 2016, la 10% în 2021, precum și a elevilor din anii terminali, de la 30% în 2016, la 15% în 2021.

O3. Crearea unui mediu sigur și modern pentru desfășurarea activităților principale, pe parcursul celor 4 ani de proiect, pentru cei 100 de elevi din grupul țintă, prin îmbunătățirea condițiilor existente.

O4. Formarea la 100 de elevi din grupul țintă de deprinderi si abilităţi de lucru în echipă, cresterea stimei de sine, imbunatatirea competentelor lingvistice si digitale ale acestora, pe parcursul celor 4 ani de proiect, prin implicarea acestora în activități specifice.

Obiectivele propuse vor fi atinse prin realizarea atât de activități pedagogice , de sprijin și extracurriculare cât și prin activități de dotare. Un elev care se simte în siguranță la școală, care are un spațiu de învățare amenajat corespunzător, care este încurajat să dezvolte bune relații de comunicare și cooperare cu colegii și personalul școlii, care capătă încredere în forțele proprii și conștientizează că educația este imperios necesară pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de calitate a vieții va alege să rămână în școală. Va alege să-și construiască cu responsabilitate viitorul, să-și finalizeze studiile.

Grupul ţintă este format din 100 de elevi, 20 clasa a IX-a, 30 clasa a X-a, 30 clasa a XI-a și 20 clasa a XII-a.

În perioada octombrie 2017- iunie 2021 vor fi organizate următoarele tipuri de activități:

  • Activități pedagogice și de sprijin- 50% din valoarea grantului;
  • Activități extracurriculare- 30%;
  • Activități de renovare și dotare- 20%.

Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea abandonului școlar, oferă posibilitatea elevilor din medii defavorizate de a beneficia de activități extrașcolare gratuite și de asemenea oferă tuturor elevilor posibilitatea de a se pregăti pentru examenul de bacalaureat.

Echipa de management a proiectului ROSE (care a depus Formularul de aplicație și a obținut un punctaj de 91 puncte din maximumul de 100) din partea Liceului Tehnologic ELIE RADU este formată din:

prof. Laura Andrașcho - coordonator de grant,

adm. Victor Adochiței- responsabil cu achizițiile,

ec.Eugenia Chișcă - responsabil financiar (contabil șef),

prof. Vieru Delia-Nicoleta,

prof. Leșan Petru,

prof. Munteanu Irina.