MISIUNEA.

Şcoala va asigura fiecărui elev o educaţie de calitate în spirit european şi o instruire adecvată nevoilor personale, dezvoltând totodată capacitaţiile de adaptare şi orientare pentru a-şi găsi locul potrivit într-o societate aflată într-un proces continuu de schimbare. Elevii vor obtine performanţe în cadrul comunităţii, având dezvoltat simţul responsabilităţii, al toleranţei, al spiritului de echipă indiferent de mediul de provenienţă.

 

VIZIUNEA.

Liceul Tehnologic ”Elie Radu” din Botoșani dorește să devină un mediu educaţional modern, îmbunătățit calitativ, bazat pe pasiunea, tinuta profesionala si morala a cadrelor didactice, oferind tinerilor condiții optime de formare a aptitudinilor şi competenţelor profesionale care împreună cu cele antreprenoriale, de comunicare, ştiinţifice, civice le vor asigura un statut socio-profesional de succes şi util comunităţii.

VALORI-CHEIE ale școlii

 • Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință

 • Deschidere- la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.

 • Echipă- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.

 • Dezvoltare personală- prin formare şi perfecţionare permanentă.

 • Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.

 • Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

 • Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

 • Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii;

 • Integritatea  a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

 • Bunătatea a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate.

PRINCIPIILE pe care le cultivă Liceul Tehnologic ”Elie Radu”:

 • toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens; copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;

 

dacă unii elevi întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească iar căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi dezvoltării abilităţilor practice reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către professor;

 

toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;

 

competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor;

 

în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructor;

 

părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul actului educațional;

 

şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.